Nitumie Sunscreen wakati gani?

Wakati sahihi wakutumia sunscreen ni:

  • Msimu wa jua
  • Msimu wa mvua
  • Msimu wa wingu zito
  • Msimu wa upepo
  • Unapokaa ndani
  • Wakati wote

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart